Vrnitev blaga in reklamacije


1. Pravica do odstopa

V primeru pogodb na daljavo ima potrošnik pravico (v skladu z zakonodajo EU o Zakonu o varstvu potrošnikov) v 14 dneh obvestiti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Sporočilo se šteje za pravočasno, če je pošiljka dostavljena pravočasno. Edini strošek, ki ga nosi potrošnik v zvezi z odstopom, so neposredni stroški vračila blaga. Če potrošnik odstopi od pogodbe, bo naše podjetje vrnilo vsa izvršena plačila najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe.

Od kdaj je rok za odstop od pogodbe?
Če je družba v celoti izpolnila obveznost iz zakona o zakonu o varstvu potrošnikov, začne rok za odstop od pogodbe o dobavi blaga teči z dnem, ko je potrošnik blago sprejel.

Obveznosti prodajalca pri odstopu od pogodbe
Če v primeru odstopa od pogodbe na zahtevo kupca ni bila opravljena nobena zamenjava blaga, prodajalec vrne celotno kupnino v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe. Prodajalec vrne prejeta plačila potrošniku z istim plačilnim sredstvom, kot ga uporablja potrošnik, razen če potrošnik izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva in potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

2. Vrnitev blaga, kupnina

Kupec mora izdelek prodajalcu vrniti nepoškodovan in v enaki količini, razen če je izdelek uničen, poškodovan, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala brez krivde kupca. Kupec je odgovoren za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje rezultat ravnanja, ki ni nujno potrebno za določitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Vrnjeno blago pošljite na naš naslov: Jaac & Zaak, d.o.o., Ulica OF 7, 8210 Trebnje, Slovenija

Vrnite obrazec po e-pošti na jaac@zaak.si ali se obrnite na prodajalca.

Potrošnik mora prodajalcu v 14 dneh po obvestilu o odpovedi pogodbe vrniti blago, s katerim iz kakršnega koli razloga ni zadovoljen. Prosimo, upoštevajte, da mora biti blago za popolno povračilo nepoškodovano. Potrošnik v času do odstopa od pogodbe prejetega blaga ne more in ne sme uporabljati brez ovir.

To ni testni nakup: nakup na daljavo potrošniku ne daje več pravic, kot jih ima pri nakupu v običajni trgovini. Tako lahko potrošnik pregleda in preizkusi prejeto blago le v obsegu, ki je nujno potreben za ugotovitev dejanskega stanja in kot je običajno v trgovinah (na primer: preizkušanje oblačil). Vsako "testiranje" in drugo uporabo, ki odstopa od zgoraj, se lahko šteje za uporabo blaga, kar pomeni, da je potrošnik odgovoren za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za določitev narave , lastnosti in delovanje blaga.

Priložiti je treba kopijo računa in vse druge spremne dokumente. Kupec nosi breme tveganja izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti ali zamenjati, razen če ni prišlo po njegovi krivdi. Edini strošek, ki ga kupec nosi v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek, ki nastane pri vračilu predmeta nakupa.

Podjetje Jaac & Zaak d.o.o. v primeru zamenjave blaga na zahtevo potrošnika zahteva vračilo blaga na naslov Jaac & Zaak d.o.o., Ulica OF 7, 8210 Trebnje, Slovenija. Podjetje bo po prejemu takoj vrnilo kupnino za izdelek. Kupec lahko pozneje odda novo naročilo blaga, ki ga želi imeti. Šele ko izdelek prispe na omenjeni naslov, podjetje Jaac & Zaak d.o.o. pošlje potrošniku nov izdelek (iz ustvarjenega novega naročila) na dani naslov.

 

3. Trditev stvarne napake

Potrošnik lahko uveljavlja zahtevek za stvarno napako za vsak kupljeni izdelek Zaradi stvarne napake se lahko potrošnik zaradi napake pritoži prodajalcu v dveh tednih po odkritju stvarne napake (za napake, ki se na izdelku pojavijo po dveh tednih prejemnik, prodajalec ni več odgovoren), in na lastno zahtevo za odpravo napake ali vračilo plačanega zneska sorazmerno z napako ali zamenjavo blaga ali vračilom plačanega zneska. Potrošnik mora podrobno opišite napako v obvestilu o napaki in prodajalcu dovolite, da izdelek pregleda. Če napaka ne razdeli, mora podjetje izpolniti zahtevo potrošnika čim prej in najpozneje v osmih dneh. Če pride do spora glede napake, mora podjetje potrošniku v istem roku dati pisni odgovor.

 

4. Pravice potrošnikov

Potrošnik lahko napake na kupljenem blagu uveljavlja zaradi dejanske napake v skladu z določbami Zakona o varstvu potrošnikov.

5. Vračilo kupnine

Prodajalec vrne prejeta plačila potrošniku v 14 dneh z istim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če potrošnik izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva in potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

6. Kadar blaga ni na zalogi

Zgodi se, da kupec odda naročilo prek spleta, prodajalec to potrdi in kasneje sporoči, da naročenega blaga ni na zalogi; blago je bilo že plačano. Podjetje mora izpolniti svoje obveznosti v 14 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če se prodajalec in kupec ne dogovorita drugače. Če blago ni na voljo in prodajalec zato ne more izpolniti svoje obveznosti, mora o tem takoj obvestiti kupca in vrniti vsa opravljena plačila. Denar je treba vrniti čim prej, vendar najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe.